slideslideslideslide

 

Đặc tính kỹ thuật

-  Vật liệu: thép thường sơn phủ bề mặt (RAL 7035) hoặc thép không rỉ SS304.

-  Lắp trên nóc tủ.

-  Tiệu chuẩn bảo vệ theo IEC 60 529

-  Chứng chỉ CE

Sản phẩm

  

Code

Kích thước/ Khối lượng

Công suất/Tần số

Vật liệu

KG 4482

230 x 430 x 330 mm

450 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

23 kg

560 W @ 60 Hz

 

KG 4705

400 x 600 x 410

590 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

35kg

605 W @ 60 Hz

 

KG 4710

400 x 600 x410

1000 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

40 kg

1080 W @ 60 Hz

 

KG 4555

400 x 600 x 400

1100 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

55 kg

1150 W @ 60 Hz

 

KG 4715

400 x 600 x 410

1500 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

41 kg

1630 W @ 60 Hz

 

KG 4720

420 x 600 x 410

2000 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

50 kg

2000 W @ 60 Hz

 

KG 4730

500 x 800 x 500

3000 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

72kg

3000 W @ 60 Hz

 

KG 4740

500 x 800 x 500

4000 W @ 50 Hz

Thép thường/SS304

 

75 kg

4000 W @ 60 Hz

 

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Roof mounted - Seifert Slimline Top.pdf

Roof mounted- Seifert Comapct Top.pdf

 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG