slideslideslideslide

 Đặc tính kỹ thuật

-  14 gauge or 16 gauge steel for stainless steel.

-  Tấm bắt thiêt bị: 12 gauge galvanized.

-  Cửa mở 120 độ, heavy duty hinge, grounding studs on body and door.

-  Single door, double door and crew type

 Vật liệu:

-    Thép không rỉ SS304, thép thường và hợp kim nhôm.

 Mức bảo vệ

-    IP66, IEC 60529

-    Comply with NEMA 4X

-   RoHS Compliant and CE

 Kích thước tiêu chuẩn (H x W x D) – mm

Mã tủ

Kích thước - mm

Mã tủ

Kích thước - mm

202015

200 x 200 x 150

604020

600 x 400 x 200

302015

300 x 200 x 150

604025

600 x 400 x 250

302515

300 x 250 x 150

604030

600 x 400 x 300

302520

300 x 250 x 200

605015

600 x 500 x 150

303015

300 x 300 x 150

605020

600 x 500 x 200

303020

300 x 300 x 200

605025

600 x 500 x 250

304015

300 x 400 x 150

606020

600 x 600 x 200

304015

300 x 400 x 200

606025

600 x 600 x 250

403015

400 x 300 x 150

606030

600 x 600 x 300

403020

400 x 300 x 200

705020

700 x 500 x 200

404020

400 x 400 x 200

705025

700 x 500 x 250

406020

400 x 600 x 200

806025

800 x 600 x 250

406025

400 x 600 x 250

806030

800 x 600 x 300

406030

400 x 600 x 300

808030

800 x 800 x 300

504015

500 x 400 x 150

1006025

1000 x 600 x 250

504020

500 x 400 x 200

1006030

1000 x 600 x 300

504025

500 x 400 x 250

1006040

1000 x 600 x 400

505020

500 x 500 x 200

1008025

1000 x 800 x 250

505025

500 x 500 x 250

1008030

1000 x 800 x 300

507020

500 x 700 x 200

1206030

1200 x 600 x 300

507025

500 x 700 x 250

1208025

1200 x 800 x 250

 

 

1208030

1200 x 800 x 300

 

 

1208040

1200 x 800 x 400

 

 

14012040

1400 x 1200 x 400

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Nonstone AL series - Aluminium.pdf

Nonstone NSS series - Stainless steel.pdf

Nonstone NS series - Mild steel.pdf

 

 

 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG