slideslideslideslide

 Đặc tính kỹ thuật

-    Bước sòng làm việc 632.8 nm

-    Phân cực tuyến tính hoặc ngẫu nhiên.

-    Cường độ nguồn sáng từ 0.8mV-22.5mV

 Ứng dụng:

-    Confocal microscopy, laboratory use in polarization experiments.

-    Flow cytometry or semiconductor inspection

-    Metrolody

 Loại nguồn laser Self- Contained

Mã sản phẩm

Bước sóng

Cường độ

Tính phân cực

HNLS008L

632.8 nm

0.8mV- 120VAC

Polarized

HNLS008R

632.8 nm

0.8mV- 120VAC

Random

HNLS008L-EC

632.8 nm

0.8mV- 230VAC

Polarized

HNLS008R-EC

632.8 nm

0.8mV- 230VAC

Random

 

 Loại tiêu chuẩn với bộ nguồn

Mã sản phẩm

Bước sóng

Cường độ

Tính phân cực

HNL008L-EC

632.8 nm

0.8mV- 230VAC

Polarized

HNL008R-EC

632.8 nm

0.8mV- 230VAC

Random

HNL020L-EC

632.8 nm

2mV- 2300VAC

Polarized

HNL020R-EC

632.8 nm

2mV- 230VAC

Random

HNL100L-EC

632.8 nm

10mV- 2300VAC

Polarized

HNL100R-EC

632.8 nm

10mV- 230VAC

Random

HNL150L-EC

632.8 nm

15mV- 2300VAC

Polarized

HNL150R-ED

632.8 nm

15mV- 230VAC

Random

HNL210L-EC

632.8 nm

21mV- 2300VAC

Polarized

HNL225R-ED

632.8 nm

22.5mV- 230VAC

Random

 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG