slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Thiết bị phòng nổ -> Tủ phòng nổ Exe – Nhựa

Click vào ảnh lớn để zoom

- Hộp đấu nối bằng GRP ứng dụng trong tấc cả các môi trường cháy nổ Ex.

- Cung cấp hộp đấu nối rỗng phù hợp cho mỗi thiết kế riêng biệt.  

- Bao gồm thiết kế tiêu chuẩn, cửa có bản lề, nắp đi cáp ở dưới đáy tủ và Okta box

 Đặc tính kỹ thuật

 Tiêu chuẩn phòng nổ:

 Ex II 2G, Ex II 2D

-    EEx e II T6 (increased safety)

-    EEx ia IIC T6 (intrinsic safety)

-    EEx a(ia) IIC T6 (mixed fitting)

 Chứng chỉ phòng nổ:

-    Vỏ tủ: PTB 00 ATEX 1061U

-    Vỏ tủ với cầu nối: PTB 00 ATEX 1002

 Vật liệu:

-    GRP, Duroplastic polyester, graphite added.

 Mức bảo vệ

-    IP66, EN 60529

Nhiệt độ làm việc

-    -20đến +400C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T6=850C)

-    -20đến +550C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T5=1000C)

-    -20đến +950C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T4=1350C)

 

 Kích thước tiêu chuẩn (WxLxH) - mm

Loại tiêu chuẩn

 

 

Loại Ex e

Loại Ex ia

Tủ rỗng

Kích thước - mm

06.08 08 06

16.08 08 06

26.08 08 06

75 x 80 x 56

06.08 08 08

16.08 08 08

26.08 08 08

75 x 80 x 75

06.08 11 06

16.08 11 06

26.08 11 06

75 x 110 x 56

06.08 11 08

16.08 11 08

26.08 11 08

75 x 110 x 75

06.08 16 06

16.08 16 06

26.08 16 06

75 x 160 x 56

06.08 16 08

16.08 16 08

26.08 16 08

75 x 160 x 75

06.08 19 06

16.08 19 06

26.08 19 06

75 x 190 x 56

06.08 19 08

16.08 19 08

26.08 19 08

75 x 190 x 75

06.08 23 06

16.08 23 06

26.08 23 06

75 x 230 x 56

06.08 23 08

16.08 23 08

26.08 23 08

75 x 230 x 75

06.12 12 09

16.12 12 09

26.12 12 09

120 x 122 x 91

06.12 22 09

16.12 22 09

26.12 22 09

120 x 220 x 91

 06.16 16 09

16.16 16 09

26.16 16 09

160 x 160 x 91

06.16 26 09

16.16 26 09

26.16 26 09

160 x 260 x 91

06.16 36 09

16.16 36 09

26.16 36 09

160 x 360 x 91

06.16 56 09

16.16 56 09

26.16 56 09

160 x 560 x 91

06.25 26 12

16.25 26 12

26.25 26 12

250 x 255 x 121

06.25 26 16

16.25 26 16

26.25 26 16

250 x 255 x 161

06.25 40 12

16.25 40 12

26.25 40 12

250 x 400 x 121

06.25 40 16

16.25 40 16

26.25 40 16

250 x 400 x 161

06.25 60 12

16.25 60 12

26.25 60 12

250 x 600 x 121

06.36 36 09

16.36 36 09

26.36 36 09

360 x 360 x 91

06.41 40 12

16.41 40 12

26.41 40 12

405 x 400 x 121

06.41 40 20

16.41 40 20

26.41 40 20

406 x 401 x 201

Loại có cửa với bản lề

 

Loại Ex e

Loại Ex ia

Tủ rỗng

Kích thước - mm

06.20 20 00

16.20 20 00

26.20 20 00

200 x 200 x 168

06.20 30 00

16.20 30 00

26.20 30 00

200 x 300 x 168

06.30 40 00

16.30 40 00

26.30 40 00

405 x 305 x 202

06.40 60 00

16.40 60 00

26.40 60 00

605 x 405 x 252

Loại có nắp đi cáp bên dưới (gland plate)

 

Loại Ex e

Loại Ex ia

Tủ rỗng

S.lg tấm đáy

Kích thước - mm

06.14 01 00

16.14 01 00

26.14 01 00

2

170 x 270 x 136

06.14 02 00

16.14 02 00

26.14 02 00

4

270 x 270 x 136

06.14 03 00

16.14 03 00

26.14 03 00

6

270 x 541 x 136

Okta Box

 

Loại Ex e

Loại Ex ia

Tủ rỗng

Kích thước - mm

06.88 01 00

16.88 01 00

26.88 01 00

81 x 81 x 75

06.88 02 00

16.88 02 00

26.88 02 00

121 x 121 x 75

06.88 03 00

16.88 03 00

26.88 03 00

161 x 161 x 93

06.88 04 00

16.88 04 00

26.88 04 00

201 x 201 x 125

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Exe - GRP - Loại tiêu chuẩn.pdf

Exe - GRP - Loại có nắp đi cáp.pdf


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG