slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Thiết bị phòng nổ -> Tủ phòng nổ Exe- Nhôm

Click vào ảnh lớn để zoom

-    Hộp đấu nối bằng hợp kim nhôm ứng dụng trong tấc cả các môi trường cháy nổ.

-    Cung cấp hộp đấu nối rỗng phù hợp cho mỗi thiết kế riêng biệt.

-    Phù hợp với nhiệt độ T6/T5/T4.

 Đặc tính kỹ thuật

 Tiêu chuẩn phòng nổ:

 Ex II 2G – Ex II 2D

-    EEx e II T6 (increased safety)

-    EEx ia IIC T6 (intrinsic safety)

-    EEx a(ia) IIC T6 (mixed fitting)

 Chứng chỉ phòng nổ:

-    Vỏ tủ : PTB 98 ATEX 3101U

-    Vỏ tủ với cầu nối: PTB 00 ATEX 1063

Vật liệu:

-    Aluminium diecast DIN EN 1706 EN AC-AISi 12 (Fe)

 Sơn và màu sắc:

-    Sơn phủ với màu RAL 7001, xám đen

 Mức bảo vệ

-    IP66, EN 60529

 Nhiệt độ làm việc

-    -20đến +400C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T6=850C)

-    -20đến +550C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T5=1000C)

-    -20đến +950C (tương ứng với nhiệt độ bề mặt T4=1350C)

 Kích thước tiêu chuẩn (WxLxD) - mm

 Tiêu chuẩn

 

Loại Ex e

Loại Ex ia

Tủ rỗng

Kích thước - mm

05.06 06 03

15.06 06 03

25.06 06 03

64 x 58 x 34

05.06 10 03

15.06 10 03

25.06 10 03

64 x 98 x 34

05.06 15 03

15.06 15 03

25.06 15 03

64 x 150 x 34

05.08 08 06

15.08 08 06

25.08 08 06

80 x 75 x 57

05.08 13 06

15.08 13 06

25.08 13 06

80 x 125 x 57

05.08 18 06

15.08 18 06

25.08 18 06

80 x 175 x 57

05.08 25 05

15.08 25 05

25.08 25 05

80 x 250 x 52

05.10 10 08

15.10 10 08

25.10 10 08

100 x 100 x 81

05.10 16 08

15.10 16 08

25.10 16 08

100 x 160 x 81

05.10 20 08

15.10 20 08

25.10 20 08

100 x 200 x 81

05.12 12 08

15.12 12 08

25.12 12 08

120 x 122 x 81

05.12 12 09

15.12 12 09

25.12 12 09

120 x 122 x 91

05.12 22 08

15.12 22 08

25.12 22 08

120 x 220 x 81

05.12 22 09

15.12 22 09

25.12 22 09

120 x 220 x 91

05.12 36 08

15.12 36 08

25.12 36 08 1

20 x 360 x 81

05.14 14 09

15.14 14 09

25.14 14 09

140 x 140 x 91

05.14 20 09

15.14 20 09

25.14 20 09

140 x 200 x 91

05.16 16 09

15.16 16 09

25.16 16 09

160 x 160 x 91

05.16 26 09

15.16 26 09

25.16 26 09

160 x 260 x 91

05.16 36 09

15.16 36 09

25.16 36 09

160 x 360 x 91

05.16 56 09

15.16 56 09

25.16 56 09

160 x 560 x 91

05.18 18 10

15.18 18 10

25.18 18 10

180 x 180 x 101

05.18 28 10

15.18 28 10

25.18 28 10

180 x 280 x 101

05.23 10 11

15.23 10 11

25.23 10 11

230 x 100 x 111

05.23 20 11

15.23 20 11

25.23 20 11

232 x 202 x 111

05.23 20 18

15.23 20 18

25.23 20 18

232 x 202 x 181

05.23 28 11

15.23 28 11

25.23 28 11

230 x 280 x 111

05.23 33 11

15.23 33 11

25.23 33 11

230 x 330 x 111

05.23 33 18

15.23 33 18

25.23 33 18

230 x 330 x 181

05.23 40 11

15.23 40 11

25.23 40 11

230 x 400 x 111

05.23 40 23

15.23 40 23

25.23 40 23

230 x 400 x 225

05.23 60 11

15.23 60 11

25.23 60 11

230 x 600 x 111

05.31 40 11

15.31 40 11

25.31 40 11

313 x 404 x 111

05.31 40 14

15.31 40 14

25.31 40 14

312 x 403 x 141

05.31 40 18

15.31 40 18

25.31 40 18

313 x 404 x 181

05.31 40 23

15.31 40 23

25.31 40 23

313 x 404 x 227

05.31 60 11

15.31 60 11

25.31 60 11

310 x 600 x 111

05.31 60 18

15.31 60 18

25.31 60 18

310 x 600 x 181

05.60 60 20

15.60 60 20

25.60 60 20

600 x  600 x 202

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Tủ phòng nổ Exe - Alluminium.pdf


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG