slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Phân phối điện áp thấp -> Giá đỡ thanh cái

Click vào ảnh lớn để zoom

 

 FLAT BUSBAR SUPPORT

  Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Chiều rộng busbar

Phase

551350

FBS 400 A

400A

5 mm

15-20-32 mm

3 + N

551190

FBSS 400A

400A

5 mm

32 mm

3 + N

562700

UCFBS 60T

160-630A

5,10 mm

15-30 mm

3 + N

562750

UCFBS 60TN

160-630A

5,10 mm

15-30 mm

3 + N

562800

CFBS

630-1200A

10 mm

60 mm

 

562820

CLIP 100 30x10

630-1200A

10 mm

30 mm

 

562830

CLIP 100 40x10

630-1200A

10 mm

40 mm

 

562840

CLIP 100 50x10

630-1200A

10 mm

50 mm

 

 

ADJUSTABLE FLAT BUSBAR SUPPORT

 

 Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Chiều rộng busbar

Phase

504971

AFBS-B 600

1600A

5,10 mm

30-80 mm

3 + N

504980

ALP 2000

2300A

5,10 mm

30-125 mm

3 + N

504991

SL ALP-B

2300A

5,10 mm

15-30 mm

3 + N

 

COMPACT AND REINFORCED BUSBAR SUPPORT

 

Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Busbar per phase

551151

CBS-B 2/5 TN

250-1600A

5 mm

2

551181

CBS-B 1/10 TN

250-1600A

10 mm

1

552050

RCBS 1/6 TN

500-1200A

6.35 mm

1

552070

RCBS 1/10 TN

500-1600A

10 mm

1

 

COMPACT AND ADJUSTABLE BUSBAR SUPPORT

 

Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Chiều rộng busbar

549310

CABS 4/5 TN 400

400-4500A

5,10 mm

30-125 mm

549320

CABS 2/10 TN 400

400-4500A

5,10 mm

30-125 mm

549260

CABS 4/5 TN 600

400-4500A

5,10 mm

30-125 mm

549270

CABS 2/10 TN 600

400-4500A

5,10 mm

30-125 mm

UNIVERSAL BUSBAR SUPPORT

 

 Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Chiều rộng busbar

Busbar per phase

551000

UBS 1/5 TN

1700A

5 mm

30-125 mm

1

551010

UBS 4/5 TN

3500A

5 mm

30-125 mm

1-4

551020

UBS 4/5 T

3500A

5 mm

30-125 mm

1-4

551060

UBS 1/10 TN

2250A

10 mm

30-125 mm

1

551500

UBS 1/10 TN 160

3500A

10 mm

160-200 mm

1

561510

UBS 1/10 TN 200

3500A

10 mm

160-200 mm

1

 

 Mã sản phẩm

Mô tả

Điện áp

Chiều dày busbar

Chiều rộng busbar

Busbar per phase

551080

UBS 2/10 T

3600A

10 mm

30-120 mm

1-2

551070

UBS 2/10 TN

3600A

10 mm

30-120 mm

1-2

551090

UBS 2/10 TN

4500A

10 mm

30-120 mm

1-3

561520

UBS 2/10 T 160

5700A

10 mm

160-200 mm

1-2

561530

UBS 2/10 T 200

5700A

10 mm

160-200 mm

1-2

561870

UBS 2/10 TN 160

5700A

10 mm

160-200 mm

1-2

561880

UBS 2/10 TN 200

5700A

10 mm

160-200 mm

1-2

561540

UBS 3/10 TN 160

7400A

10 mm

160-200 mm

1-3

561550

UBS 3/10 TN 200

7400A

10 mm

160-200 mm

1-3

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

  Busbar support_English version.pdf


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG