slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Máy lạnh tủ điện -> Quạt làm mát

Click vào ảnh lớn để zoom

 FILTER FAN

 

Type

Công suất

Kích thước

880FB 109N08

55 mm3

109 x 109 x 50

880FB 150N12

120 mm3

150 x 150 x 60

880FB 325N17

235 mm3

325 x 325 x 75

 

FILTER

Type

Kích thước

Type

Kích thước

Clip – on filter

 

Screw-on filter

 

880FB 109

109 x 109 x 50

N08

158 x 158 x 30

880FB 150

150 x 150 x 60

N12

208 x 208 x 30

880FB 325

325 x 325 x 75

 

 

AC FAN           

 

Type

Kích thước

Type

Kích thước

N08 22HSL55

80 x 80 x 25

55

220 V

N12 22XSL20

119 x 119 x 38

120

220 V

N17 22ABSL230

172 x 150 x 51

235

220 V


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG