slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Tự động hóa -> Easy clock

Click vào ảnh lớn để zoom

THÔNG TIN SẢN PHẨM

U-CLIP

 

 

Mã sản phẩm

Đường kính trục

 fa x b

Tải trọng

UC8

8 mm

27.5 x 40 mm

200 N

UC10

10 mm

27.5 x 40 mm

250 N

UC12

12 mm

27.5 x 40 mm

350 N

UC15

15 mm

27.5 x 40 mm

350 N

UC16

16 mm

27.5 x 40 mm

380 N

UC20

20 mm

32.5 x 55 mm

320 N

UC22

22 mm

32.5 x 55 mm

320 N

UC25

25 mm

45.0 x 84 mm

420 N

UC30

30 mm

45.0 x 84 mm

420 N

 

ELASTO - RING for UCLIP

Cho mã sản phẩm

Đường kính trục

Mã sản phẩm

Đường kính trục

UC8

24.9 mm

UC16

24.9 mm

UC10

24.9  mm

UC20

24.9  mm

UC12

24.9  mm

UC22

24.9  mm

UC15

24.9  mm

UC25

49.9  mm

 

 

UC30

49.9   mm

 

EASY LOCK – TENSION UNIT

  

Mã sản phẩm

Đường kính trục

Tải trọng

Khối lượng

ELIII 10

10 mm

400 N

0.23 kg

ELIII 12

12 mm

500 N

0.21 kg

ELIII 15

15 mm

700 N

0.23 kg

ELIII 16

16 mm

800 N

0.26 kg

ELIII 20

20mm

1000 N

0.25 kg

ELIII 22

22mm

1000 N

0.24 kg

ELIII 25

25 mm

1800 N

0.72 kg

ELIII 30

30 mm

2800 N

0.76 kg

ELIII 35

35 mm

4000 N

2.16 kg

ELIII 40

40 mm

5000 N

1.6 kg


EASY LOCK – PINTLE POINT K

Mã sản phẩm

Đường kính trục

Mã sản phẩm

Đường kính trục

EL 10

10 mm

EL 22

22mm

EL 12

12 mm

EL 25

30 mm

EL 15

15 mm

EL 30

35 mm

EL 16

16 mm

EL 35

40 mm

EL 20

20mm

EL  40

25 mm

 DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Uhing Easy lock and U-Clip.pdf

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG