slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Tự động hóa -> Toggle clamp

Click vào ảnh lớn để zoom

GOOD HAND VERTICAL HANDLE TOGGLE CLAMP

 

Type

Holding capacity

Spindle

Bar open

Handle

GH-101-A

50 kg

GH-FC-10138

100 độ

56 độ

GH-101-B

100 kg

GH-FC-14134

90 độ

65 độ

GH-101-D

180 kg

GH-FC-56212

100 độ

60 độ

GH-12050

170 kg

GH-FC-14134

100 độ

60 độ

GH-12130

227 kg

GH-FC-56212

100 độ

60 độ

GH-10247

450 kg

GH-SA-12300

100 -135 độ

58-70 độ

GH-13005

68 kg

GH-FC-10138

90 độ

170 độ

 

 GOOD HAND HORIZONTAL TOGGLE CLAMP

 

Type

Holding capacity

Spindle

Bar open

Handle

GH-201A

27 kg

GA-SA-08034

900

800

GH-201B

90 kg

GH-FC-14134

850

600

GH-225D

227 kg

GH-FC-56212

900

650

GH-40370

180 kg

GH-403070-LP

--

--

GH-40380

340 kg

GH-40380-U

--

--

 

GOOD HAND PUSH/PULL TOGGLE CLAMP

Type

Holding capacity

Spindle

Handle open

Plunger stroke

GH-301-AM

45 kg

GA-SA-042007

1900

15.9mm

GH-302-FM

136 kg

GH-SA-085012

1800

32 mm

GH-36003M

272 kg

GH-SA-085012

1800

31.8 mm

GH-302-FM

136 kg

GH-SA-085012

1800

32 mm

GH-36006

50 kg

GH-FC-041507

930

11 mm

GH-36020

180 kg

GH-SA-085012

144.50

30 mm

GH-36330

113.5 kg

GH-SA-105015

1800

50.8 mm

GH-40370

181.8 kg

GH-40370-LP

--

--

GH-40380

340 kg

GH-40370-LP

--

--

 

 

 


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG