Giá đỡ thanh cái ( Busba Support)

Hỗ trợ cách điện bốn cực BS-125A

Hỗ trợ thanh cái Universal, độ khuếch đại cao

Thanh cái phẳng

Giá đỡ thanh cái mạch trung tính

Hỗ trợ thanh cái Universal

Bộ hỗ trợ thanh cái CABS