Kẹp và đầu nối thanh cái (Busbar Clamps and Connectors)

Kẹp thanh uốn cong QCC nVent ERIFLEX

Kẹp thanh cái dòng điện cao HCBC

FC nVent ERIFLEX Flexibar tới Kẹp thanh cái

FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cáp vào thanh cái Kẹp

CONT-KIT Bộ tiếp xúc đai ốc và bu lông kim loại

Kẹp thanh cái bằng thép có gân BC