SUNTES

Thắng khí nén (Pneumatic Disc Brakes)

Loại kẹp nhỏ (Mini Calipers)

Phắng thủy lực (Hydraulic Disc Brakes)