SLIMLINE – KG 4267

  • Chỉ sâu 110 mm, để cài đặt ngang
  • lớp bảo vệ IP 54
  • hoàn toàn không có bộ lọc, do đó không cần bảo trì
  • treo tường hoặc âm tường
  •