SLIMLINE – KG 4274

  • Lớp bảo vệ IP 54
  • Tích hợp bay hơi ngưng tụ
  • Hoàn toàn không có bộ lọc, do đó không cần bảo trì
  • Vỏ NEMA 4X dành cho các mẫu thép không gỉ
  • Treo tường hoặc âm tường