Air / water heat exchanger – RK 2197

Đặc trưng

  • Bộ trao đổi nhiệt không khí/nước cho vỏ công nghiệp 19″ và các ứng dụng CNTT và viễn thông
  • Với van điện từ điều khiển nhiệt độ
  • Bảo trì miễn phí