Bộ gia cố nVent ERIFLEX IFBS cho mạch ngắn mạch cao

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật