Bộ khóa trục tự động (Easy Lock)

Uhing easylock® – hệ thống kẹp hoạt động nhanh cho cuộn, ống cuốn và các ứng dụng tĩnh

Tải thông số kỹ thuật