Bộ Truyền Động (Linear drive nut)

Bộ truyền động tuyến tính Uhing® là các bộ truyền động không dương giúp chuyển đổi chuyển động quay của một trục tròn trơn thành chuyển động ngang.

Hiệu ứng này đạt được bằng cách sử dụng các vòng lăn được gắn trên các ổ lăn và có bề mặt chạy có hình dạng đặc biệt. Các vòng này được ép vào trục để chúng lăn trên bề mặt của trục theo một góc xác định.

 

Tải thông số kỹ thuật