Chất cách điện điện áp thấp ISO-TP, ren hệ mét

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật