COMPACT INDOOR – KG 4325

  • Bộ ngưng tụ được phủ nano cho phép vận hành không có bộ lọc
  • Thực tế không cần bảo trì
  • Bộ điều khiển điện tử có thể điều chỉnh với màn hình màu
  • Đối với môi trường xâm thực hoặc ô nhiễm, các tùy chọn bộ lọc có thể nâng cấp
  • Thiết bị bay hơi ngưng tụ tùy chọn
  • Treo tường hoặc âm tường