COMPACT OUTDOOR – OC 4410

Đặc trưng

  • Mô hình thép không gỉ tuân theo NEMA / UL Loại 4X
  • Bộ điều khiển điện tử có thể điều chỉnh có màn hình (phía sau)
  • Sự bay hơi ngưng tụ như một tiêu chuẩn
  • Hầu như không cần bảo trì

IP 56 Treo tường Không lọc Bảo trì miễn phí CÁI NÀY UKCA UL được công nhận Dấu FTTA được liệt kê bởi UL E498756

Tải thông số kỹ thuật