Connector – WS 4070

Đặc trưng

  • Đầu nối cho đèn LED vỏ
Tải thông số kỹ thuật