Đai ốc kẹp DR-CLIP cho đường ray DIN đối xứng

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật