Dây bện tròn cách điện RTCBI dạng cuộn

   

Tải thông số kỹ thuật