Dây bện tròn cách nhiệt RRCBI bằng đồng trơn

 

Tải thông số kỹ thuật