Dây dẫn bện cách điện IBSHY cho máy cắt nhỏ gọn

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật