Dây dẫn nVent ERIFLEX FleXbus

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật