Dây nối đất và liên kết CPIW, thép không gỉ cho bu lông lớn

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật