DC Daisy Chain cable for SL 4905 – 49DD

Đặc trưng

  • Cáp xích 3 lõi có đầu nối đực/cái
  • Đối với điện áp DC
  • Màu đen
  • Độ dài có sẵn: 0,7 và 1,2 m