Door switch for SL 4905 – 490505

Đặc trưng

  • Công tắc cửa có thể định vị toàn cầu như một phụ kiện 
  • Ghi đè cảm biến chuyển động