Kẹp đầu cuối chính EB-130

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật