Kẹp đầu cuối chính EB-142

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật