Kẹp đầu cuối chính EB-166

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật