Loại kẹp nhỏ (Mini Calipers)

DB-3004M

Thước cặp mini là một phanh đĩa nhỏ lý tưởng để điều khiển các cuộn dây quấn, xe đẩy nhỏ và máy tháo cuộn phim.

Tải thông số kỹ thuật