Nắp cuối thanh Flexibar nVent ERIFLEX

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật