Nối đất bằng nhôm đóng hộp và thanh cái đôi trung tính

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật