Nối đất bằng nhôm đóng hộp và thanh cái trung tính

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật