nVent ERIFLEX Flexibar Cao cấp, Đồng đóng hộp

Sản phẩm mới ít khói, không có halogen và chống cháy trong khi vẫn duy trì

mức độ linh hoạt và độ tin cậy mà các đối tác của chúng tôi mong đợi từ nVent ERIFLEX Flexibar

.

                       

Tải thông số kỹ thuật