Ống bọc silicon cách ly SBS

   

Tải thông số kỹ thuật