Phắng thủy lực (Hydraulic Disc Brakes)

DB-3060Y

Phanh đĩa dẫn động bằng thủy lực là lý tưởng để vận hành máy cán dây, cần cẩu di chuyển và quay vòng cũng như máy móc lốp.

Tải thông số kỹ thuật