Power Block

 

nVent ERIFLEX Power Blocks là thiết bị đầu ra/đầu vào chính được gắn DIN để kết nối giữa tổng đài sơ cấp và thứ cấp, hoặc kết nối đầu vào/đầu ra chính cho máy móc hoặc thiết bị công nghiệp (như biến tần, máy điều hòa không khí, v.v.). Các khối có tiết diện lớn được xếp hạng ngắn mạch cao giúp tiết kiệm thời gian và độ tin cậy trong mọi cấu hình bảng điều khiển. Dòng Power Blocks hoàn chỉnh cung cấp nhiều loại kết nối với tối đa bốn cáp, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced hoặc dây bện điện IBS/IBSB Advanced.

Tải thông số kỹ thuật