SLIMLINE – KG 4269

  • Chỉ sâu 110 mm, lý tưởng cho các thùng loa nhỏ hơn
  • Lớp bảo vệ IP 54
  • Hoàn toàn không có bộ lọc, do đó không cần bảo trì
  • Vỏ NEMA 4X dành cho các mẫu thép không gỉ
  • Treo tường hoặc âm tường