SOLITHERM PELTIER – TG 6155

Đặc trưng

  • Thích hợp cho vỏ nhỏ và bảng điều khiển nhỏ
  • Cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời
  • Bảo trì miễn phí
  • Có thể được gắn ở bất kỳ vị trí nào (tùy thuộc vào việc lắp đặt, việc quản lý nước ngưng có thể cần được điều chỉnh)
Tải thông số kỹ thuật