SOLITHERM PELTIER

LÀM MÁT TỦ KHÔNG DÙNG CHẤT LÀM LẠNH

PELTIER SOLITHERM
  • Treo tường/lõm
  • Phạm vi nhiệt độ -20˚C – 70˚C
  • Quạt xung quanh IP 68
  • Dành cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời
  • Có sẵn điện áp AC và DC
  • Cấp bảo vệ IP 66 / NEMA / Loại 4X