SOLITHERM PROTEC – OC 8762

 • Đặc trưng
  • Vỏ thép không gỉ AISI 316 (V4A)
  • Xếp hạng bảo vệ cao IP 56, NEMA / UL Loại 3R/4X
  • Sự bay hơi ngưng tụ IP 66
  • Máy sưởi bao vây tích hợp
  • Bình ngưng tráng
  • Ống đồng được bảo vệ (phía xung quanh)
  • Cải thiện khả năng chống phun hóa chất và muối
  • Bao gồm giao diện RS 485 MODBUS
Tải thông số kỹ thuật