SOLITHERM PROTEC

BẢO VỆ ĐIỆN TỬ CỦA BẠN TRONG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TUYỆT VỜI

SOLITHERM BẢO VỆ
  • Vỏ bằng thép không gỉ 316 (V4A)
  • Bình ngưng tráng
  • Bên xung quanh ống đồng được bảo vệ
  • Giao diện Modbus RS 485
  • Bên vỏ bộ điều khiển được bảo vệ
  • Cấp bảo vệ IP 56 / Loại 3R, 4X