Tấm HCBC nVent ERIFLEX FleXbus có kết nối PE

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật