Bộ khóa trục tự động (U-Clip)

Uhing® U-Clip – vòng đệm trục cho trục / ống trơn
Với Uhing® U-Clip, Uhing đặt hệ thống kẹp nhanh easylock® thành một giải pháp thay thế đơn giản và giá rẻ.

Tải thông số kỹ thuật