Vỏ bọc dây cáp bằng polyamide PDBS

Tải thông số kỹ thuật