Chất cách điện điện áp thấp ISO-TP

Chất cách điện điện áp thấp ISO-TP, ren hệ mét